เรียนสักคิ้ว สอนสักคิ้วสามมิติ โดย อ.อุ้ม Umiko Academy
สอนสักคิ้ว สักปากสามมิติ สักไรผม

มารับทราบถึง Eyebrows Antiseptic Clean System กระบวนการการทำความสะอาดของอุปกรณ์สักคิ้ว 17/10/2014

Beauty face

Beauty face

ก่อนที่เราจะมาเข้าใจวิธีการการทำความสะอาด Eyebrows Antiseptic Clean System กันนั้นเรามารู้เรื่องประเภทของการสักคิ้วสามมิติด้วยอุปกรณ์สักคิ้วสามมิติที่ได้มาตรฐานแต่ละลักษณะกัน ดังนี้
1. จำพวกที่ใช้เครื่องสักไฟฟ้ากับเข็ม ซึ่งเป็นการคิดค้นลายเส้นให้ประดุจกับขนคิ้วจริง โดยการใช้อุปกรณ์สักคิ้วที่ได้มาตรฐานเป็นเส้นๆ ด้วยเครื่องสักไฟฟ้า ขนาดของเส้นที่ได้ขนาดหนาไม่ก็ขนาดเส้นโปร่งบางนั้นขึ้นตรงต่อการดูแลการสะเทือนของเครื่องมือพร้อมด้วยปลายเข็ม เพื่อแบบคิ้วเห็นเป็นธรรมชาติมากที่สุด การสักยังงี้จะเป็นเหตุให้แผลกว้าง ด้วยเหตุที่จำเป็นลงเข็มซ้ำๆที่เดิมหลายๆรอบ จนถึงสีติดทนนานพร้อมกับเสมอต้นเสมอปลาย
2. แบบอย่างใช้ใบมีดพร้อมทั้งด้ามปากกา ทำการสักเป็นเส้นจากด้ามปากกาพร้อมกับใบมีด มักจะสักด้วยอุปกรณ์สักคิ้วสามมิติอย่างนี้นั้นจะทำให้เกิดเป็นร่องเส้น แผลจะเล็กกระจิดริดกว่า พร้อมทั้งแคบกว่า การสักอย่างนี้กำลังฮิตที่สุดในประจุบัน เกี่ยวกับทำให้ได้เส้นที่ละเอียดอ่อน ชัด พลิ้ว งามผุดผ่อง แลเห็นเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด
3. การเพ้นท์คิ้วสามมิติ หรือว่าเรียกอีกอย่างว่า การสไลด์คิ้วสามมิติ ไม่ก็การแรเงาคิ้ว หมายถึงการเนรมิตแบบคิ้วจะวาดสีให้ทั่วทั้งทรงคิ้ว ดุจการสักคิ้วถาวร โดยมักจะใช้อุปกรณ์สักคิ้วดั่งเครื่องสักไฟฟ้า พร้อมทั้งใช้เข็มชุบสีแล้วจิ้มลงไปบนผิวหนังให้เกิดแรงกระเทือนของปลายเข็ม ต่อไปจะเริ่มปั่นกรอผิวหนังชั้น Dermis พร้อมด้วยค่อยๆปล่อยสีให้ซึมซาบฝังเข้าติดเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งการสักเช่นนี้นั้นจะมีการไล่แบบสี เริ่มจาก ลดสีที่หัวคิ้วให้จืดจางลง พร้อมกับย้ำสีแก่ที่ชายคิ้ว เพื่อที่จะให้เราได้แบบคิ้วที่แลดูเป็นธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น คนที่เหมาะสำหรับการทำคิ้วดังนี้นั้นเป็นคนที่มีเส้นขนอยู่บ้างหรือว่ามีคิ้วที่หนา ผู้ที่ใคร่ได้เสริมโหงวเฮ้งให้กับหน้าตา พร้อมกับคนที่ใคร่ได้ทรงคิ้วให้ได้รูปทรง หรือท่านที่ต้องการประหยัดเวลาในการแต่งหน้าทาปาก

ตามที่การสักคิ้วสามมิติลายเส้นด้วยอุปกรณ์สักคิ้วอย่างหลายชนิดนั้น จะลงลึกเข้าสู่ผิวซะโดยมาก ร้านที่ให้บริการในด้านการสักคิ้วสามมิติลายเส้นต้องสนใจในเรื่องของการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพราะว่าดูแลรักษาการลุกลามของเชื้อโรคนั่นเอง ร้านเพ้นท์คิ้วสามมิติที่ได้คุณภาพ มีหลักเกณฑ์นั้น ต้องระลึกถึงความสะอาดพร้อมกับความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์สักคิ้วมาตรฐาน พร้อมทั้งผู้ให้บริการด้วย เพราะด้วยการสักที่สกปรกนั้นจะมีผลทำให้ก่อเกิดการติดเชื้อโรคหลากหลายได้ อย่างนั้นเราพึงจะที่จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่สะอาด ไม่มีการปนเปื้อน สำหรับความปลอดภัยของผู้ที่สักพร้อมกับตัวผู้ให้บริการเอง

Eyebrows Antiseptic Clean System ก็เป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือ พร้อมทั้งผู้ให้บริการ ทั้งก่อนสัก ระหว่างสัก พร้อมกับหลังสัก ด้วยต้องการปัดเป่าสิ่งโสโครก เม็ดฝุ่น แถมยังคุ้มครองการลามของเชื้อพร้อมด้วยแบคทีเรียได้อีกด้วย นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นที่เชื่อถือในระดับสากลพร้อมกับใช้กันอย่างแพร่สะพัดอีกด้วย